fbpx

من طلب العلم للمعاد فاز بفضل من الرشاد

فيا لخسران لطالبه لنيل فضل من العباد

Siapa belajar ilmu untuk hari akhirat, pasti berjaya mendapat limpah kurnia iaitu bimbingan jasmani dan rohani.

 Alangkah ruginya bagi penuntut ilmu, untuk mencapai kurniaan daripada manusia.

Pengajian

sumbangan berkala (1550 × 600 px)

sistem Turath

Quran dan hadis ialah rujukan utama umat Islam sepanjang zaman. Baginda SAW telah menyatakan bahawa ilmu yang diambil daripada Quran dan Hadis diwarisi oleh sekumpulan umat Islam yang digelar sebagai Ulama. Ulama telah membahagikan semua ilmu Islam kepada dua bahagian iaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap umat samada lelaki atau perempuan. Oleh itu, ulama menyusun ilmu fardu ain tersebut dan membahagikannya kepada tiga bahagian iaitu Tauhid yang bertujuan untuk menjaga ketetapan akal, Fekah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan jasmani dan Tasauf yang bertujuan untuk membaiki hati dan akhlak manusia. Setiap ulama dalam bidang membuat kajian yang mendalam, menyusun dan menulis setiap bidang tersebut agar dapat dipelajari oleh umat Islam sepanjang zaman. Maka ilmu yang diwarisi melalui kitab-kitab yang ditulis oleh ulama tersebut dinamakan sebagai ilmu Turath bermaksud ilmu warisan yang diambil daripada ulama pewaris nabi.

  • Berumur 13 tahun dan keatas.
  • Minat mendalami ilmu agama
  • Lelaki dan perempuan

Tahfiz sepenuh masa

Hafazan seluruh Quran ialah salah satu program fardu kifayah yang amat penting dalam agama Islam. Tanggungjawab ini perlu diambil oleh sekumpulan umat Islam yang berkemampuan. Tujuan hafazan ialah agar nas Quran kekal dipelihara tanpa perlu bergantung kepada salinan kertas yang boleh diubah dan dipalsukan. Pendekatan hafazan yang digunakan ialah pengulangan hafazan baru sebanyak 40 kali dan pengulangan hafazan lama dengan disambungkan semua ayat dan diulang sehingga keseluruhan.

photo_2023-07-31_01-43-29
photo_2023-07-31_01-48-32

Talaqqi Musyafahah

Teks utama dalam agama Islam ialah nas Quran. Nas ini perlu dibaca dengan tepat seperti mana ianya dibaca oleh Baginda SAW melalui pengajaran Jibril AS. Kaedah bacaan ini diwarisi oleh umat Islam setiap zaman melalui guru-guru Quran bersanad dan ianya ditulis dan dinamakan sebagai ilmu Tajwid. Oleh itu, ilmu tajwid yang banyak diajar secara teori dalam kelas-kelas pengajian perlu dipraktikkan secara talaqqi musyafahah. Talaqqi bermaksud pertemuan jasmani antara guru dan murid. Musyafahah bermaksud pemindahan cara bacaan guru kepada murid yang merangkumi pergerakan mulut, pergerakan bibir, tempat letak lidah, cara keluar suara dan seumpamanya. Proses talaqqi musyafahah ini ialah peringkat lanjutan bagi mereka yang telah khatam membaca Quran atau khatam menghafaznya. Ianya memerlukan kepada komitmen yang tinggi agar pelajar dapat membaca dengan fasih dan sempurna.

Pentarbiahan

Pentarbiahan merujuk kepada bimbingan dalam hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Penumpuan bermula daripada hati manusia kerana hati ialah pusat yang menjadi sandaran kepada semua pergerakan seperti pertuturan, memandang, bersopan santun dan seumpamanya. Pentarbiahan bermula dengan memberikan panduan tentang adab-adab, teguran dan nasihat agar salah adab dapat dibetulkan. Peringkat seterusnya ialah dengan membersihkan hati melalui amalan yang diwarisi oleh Baginda SAW yang diamalkan setiap pagi dan malam

photo_2023-07-31_01-43-29
photo_2023-07-31_01-48-32

Akademik

Salah satu pengajian yang paling utama ialah pengajian akademik seperti kemahiran bahasa, mengira, pemerhatian alam semesta dan seumpamanya. Penumpuan kepada tiga bahasa iaitu Bahasa Melayu, Arab dan English. Kemahiran merangkumi pertuturan, penulisan, kefahaman dan penterjemahan. Kemahiran bahasa amat penting dalam mendalami semua bidang ilmu dan dalam menyampaikan ilmu kepada semua lapisan masyarakat. Kemahiran ilmu akademik dituntut dalam Islam melalui firman Allah: Jangan kamu lupakan bahagian kamu daripada dunia. Kemahiran mengira amat diperlukan terutama dalam mendalami ilmu faraid dan muamalat Islam. Penilaian akademik melalui peperiksaan yang dijalankan oleh kementerian seperti Sijil Pelajaran Malaysia dan Sijil Tinggi Agama Malaysia.

photo_2023-07-31_01-43-29
photo_2022-11-17_11-31-34
photo_2022-04-18_18-06-29

Daftar Sekarang

Pendaftaran pelajar tahfiz terbuka sepanjang tahun.

Pendaftaran pelajar Turath dibuka pada akhir tahun.