fbpx

SUKATAN PENGAJIAN

PENGAJIAN AL-QURAN

Tahap minima yang diwajibkan bagi setiap pelajar di sini untuk menghafal al quran ialah 15 juzuk dalam masa 5 tahun. Ini bermakna setiap tahun pelajar-pelajar perlu menghafal 3 juzuk. Waktu menghafaz adalah dilakukan di waktu kelas dan asrama dari isnin sehingga jumaat manakala sabtu dan ahad adalah waktu untuk ulangan hafazan

PENGAJIAN TURATH

Kitab-Kitab Pengajian Di Sini Terdiri Daripada Kitab-Kitab Turath Atau Kitab Kuning Yang Muktabar Karangan Para Ulamak Terdahulu Samada Dari Nusantara Sendiri Mahupun Dari Timur Tengah.

Intipati Daripada Kitab-Kitab Tersebut Telah Disaring Dan Dijadikan Silibus Pengajian Di Mtwt.
Selain Itu Juga Terdapat Sebuah Perpustakaan Yang Menyimpan Ribuan rujukan Daripada Koleksi Kitab-Kitab Turath Di Sini.

Peringkat Ibtida’i (2 Tahun)

 1. Jauharah al-Tauhid (Aqidah)
 2. Al-Baiquniyah (Mustalah Hadis)
 3. Ar-Rahbiyah (Faraid)
 4. Al-Jazariyah (Tajwid)
 5. Al-Waraqat (Usul Feqah)
 6. Al-Qawaid Fiqhiyyah (Fekah)
 7. Ta’limul Muta’alim (Akhlak)
 8. Hidayatul Rahman (Tajwid)
 9. Mukhtasar Ibn Abi Jamrah (Hadith)
 10. Matan Bina’ Wal Asas (Sorof)
 11. Ghoyatul Taqrib (Fekah)
 12. Risalah Baijuri (Tauhid)
 13. Ummul Barahin (Tauhid) dan lain-lain.

Peringkat Sanawi (3 Tahun)

 1. Fathul Qarib (Fekah)
 2. Fath al-Muin (Fekah)
 3. Syarahul Hudhudi (Akidah)
 4. Mukhtasorun Jiddan (Nahu)
 5. Syarah Sowi ‘Ala Jauharah Tauhid (Tauhid)
 6. Mutammimah (Nahu)
 7. Syarhul Azhari (Nahu)
 8. Syarhul Azhariah ‘Ala Muqaddimatil Jazariah (Tajwid)
 9. Syarhul Manzumatil Baiquniyyah Fi Mustolah Hadith (Mustolah Hadith)
 10. Hikam Ibnu Ataillah (Tasauf)

AKADEMIK

Pengajian Akademik di MTWT ini bermula dari tingkatan 3. Ini kerana sewaktu pelajar berada di tingkatan 1 dan 2, mereka lebih disarankan untuk menguasi hafazan serta pengajian kitab terutama bahasa arab dan fardhu ain.

Setelah berada di tingkatan 3, para pelajar akan memulakan pembelajaran akedemik teras seperti berikut:

Subjek Teras

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Sains

Sejarah

Perniagaan

Subjek tambahan

Bahasa Arab Tinggi

Pendidikan Islam

Tasawwur Islam

Pendidikan Al Quran dan Sunnah