fbpx

HAKIKAT BERMAZHAB

Hakikat Bermazhab adalah hakikat mengikut Qur’an dan Sunnah. Bagus pemerhatian di bawah ni: Mereka berkata: kamu bermazhab kerana kamu seorang yang taksub! Saya jawab: Tidak! saya bukan taksub. Saya berlindung dengan Allah daripada sifat taksub. Saya bermazhab hanyasanya kerana saya lihat bahwa mazhab-mazhab fiqh semuanya:

1) Musannadah (مسندة): Mazhab-mazhab ini memiliki sanad sampai kepada Rasulullah SAW. sehingga kesahihannya terjamin.

2) Mudallalah (مدللة): Mazhab-mazhab ini memiliki landasan argumentasi/dalil. Dalil tersebut tidak hanya dalil disebutkan secara eksplisit saja, namun ada dalil yang implisit.

3) Muashshalah (مؤصلة): Mazhab-mazhab ini memiliki metodologi berfikir yang terkodifikasikan dalam kitab-kitab usul fiqh, sehingga sangat tepat dan terukur dalam pengambilan dalil dari Al-Qur’an dan Sunnah.

4) Makhdumah (مخدومة): Mazhab-mazhab ini dikhidmah oleh ratusan bahwa ribuan ulama setelahnya, dari matan menjadi syarah dan dari syarah melahirkan hasyiah. Kemudian juga diberi taqrir dan tanbih, serta khidmah ilmiah lainnya. Ini juga memberikan jaminan akan kesahihan pemahaman keagamaan yang ada di dalam mazhab.

5) Muqa’adah (مقعدة): Mazhab-mazhab ini memiliki kaedah-kaedah fiqh yang sangat rasional, seperti kitab “al-Asybah wan Nazoir” karya Imam Suyuti dalam mazhab Syafi’i, kitab “al-Asybah wan Nazoir” karya Ibnu Nujaim dalam Mazhab Hanafi, kitab “Ta’sisun Nazor” dalam Mazhab Maliki, dan kitab “Raudhatun Nadhir” dalam mazhab Hanbali.

6) Mumanhajah (ممنهجة): Mazhab-mazhab ini memiliki manhaj berfikir yang jelas, detail dan tepat

7) Muttasiqah (متسقة): Mazhab-mazhab ini memiliki tingkat amanah ilmiah yang sangat tinggi dalam menisbatkan sebuah pendapat kepada penuturnya, di dalamnya ada yang dikenal dengan qaul mukharraj dan ada juga yang disebut dengan qaul mansus.

* Klik Disini

8) Munfatihah (منفتحة): Mazhab-mazhab ini memiliki cara berfikir yang elegan dan terbuka serta sangat toleran. Karena mempunyai kaedah-kaedah usul fiqh dan hal-hal yang bersifat kulli yang masih memungkinkan generasi penerusnya untuk mengembangkannya sesuai dengan masalah-masalah kontemporari yang terjadi seiring perkembangan zaman.

(Syeikh Dr. Amru Wardani, Ahli Darul Ifta’ Mesir, Pengajar Usul Fiqh di Masjid al-Azhar).

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *