fbpx

Zakat Online Maahad Tahzib

IPIS

Penolong Amil Lantikan Lembaga Zakat Selangor

“Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah, supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk), dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka, dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.”

Surah At-Taubah (ayat 103)

Borang Zakat Online

[caldera_form id="CF607eafb30d2d5"]